US sector copy

From Atariki

Jump to: navigation, search

Ultra Speed Sector Copy - całodyskowy program kopiujący przeznaczony zwłaszcza dla stacji dysków z rozszerzeniem Happy Warp.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools