Ujemne indeksowanie

From Atariki

Jump to: navigation, search

Ujemne indeksowanie używane jest przy wyszukiwaniu rosnącym, można zaoszczędzić w ten sposób porównanie w rejestrze indeksowym.

Przykład: w łańcuchu tab o długości n szukamy wartości przekazanej w akumulatorze:

   LDY #-n
_DO  CMP tab-$0100+n,Y
   BEQ znaleziono
   INY
   BNE _DO

Operacje na wielu kolejnych bajtach, jak kopiowanie danych z miejsca na miejsce, dodawanie, odejmowanie lub porównywanie liczb wielobajtowych itd. dobrze jest w celu skrócenia programu zapętlić w podobny sposób.

Zwłaszcza arytmetyka jest często zapisywana w postaci "rozpętlonej", gdyż sterujący pętlą rozkaz CPX lub CPY zmienia znacznik C rejestru znaczników procesora kasując tym samym informację o przeniesieniu arytmetycznym. Łatwo się jednak tego problemu pozbyć. Zamiast:

  clc
  lda aaa
  adc bbb
  sta ccc
  lda aaa+1
  adc bbb+1
  sta ccc+1
  lda aaa+2
  adc bbb+2
  sta ccc+2

piszemy (zakładając, że aaa, bbb, ccc to zmienne w głównej pamięci, a 'n' - rozmiar takowej w bajtach):

  clc
  ldx #-n
add lda aaa-$0100+n,x
  adc bbb-$0100+n,x
  sta ccc-$0100+n,x
  inx
  bne add

oszczędzając 13 bajtów pamięci. Gdy zmienne są na stronie zerowej, adresy należy zwiększyć:

  clc
  ldx #-n
add lda zaaa+n,x
  adc zbbb+n,x
  sta zccc+n,x
  inx
  bne add

Ten ostatni przykład NIE będzie działał w trybie natywnym 65C816 (bo wygenerowany adres, zamiast "zawinąć" się przez koniec strony zerowej do jej początku, zyska wartość powyżej $00FF).

Personal tools