Ustawianie i kasowanie znaczników

From Atariki

Jump to: navigation, search

Gdy w programie zachodzi potrzeba zastosowania globalnego, dwustanowego znacznika (tzw. flagi), najwygodniej jest w tym celu użyć bitów 7 lub 0 komórki pamięci:

Bit 7

Bit 7 komórki pamięci, gdy pozostała jej zawartość nie ma dla programu znaczenia, można ustawić rozkazem ROR. Zamiast:

  lda #$80
  sta znacznik

można zaoszczędzić 1 bajt programu w ten sposób:

  sec
  ror znacznik

Analogicznie, do skasowania bitu 7 można użyć rozkazu LSR. Zamiast:

  lda #$00
  sta znacznik

piszemy:

  lsr znacznik

oszczędzając dwa bajty. Dodatkową korzyścią jest ustalenie stanu bitu N rejestru znaczników procesora (zawsze skasowany po LSR), tak więc gdy zachodzi potem potrzeba wykonania krótkiego skoku bezwarunkowego, zamiast JMP:

  lsr argument
  jmp adres

można użyć BPL:

  lsr argument
  bpl adres

Gdy chcemy skasować bit 7 komórki pamięci nie naruszając stanu pozostałych jej bitów, zamiast:

  lda znaczniki
  and #$7f
  sta znaczniki

oszczędzamy dwa bajty pisząc:

  asl znaczniki
  lsr znaczniki

Sprawdzenie stanu takiego znacznika robi się rozkazem BIT lub LDA/LDX/LDY i odgałęzieniem BPL/BMI zależnie od potrzeb. Zamiast:

  lda znacznik
  and #$80
  bne ustawiony

piszemy:

  bit znacznik
  bmi ustawiony

Sprawdzenie z automatycznym skasowaniem (jeśli pozostałe bity bajtu mają wartość 0), zamiast:

  lda znacznik
  bpl skasowany
  and #$7f
  sta znacznik
  ...

możemy napisać:

  asl znacznik
  bcc skasowany

Bit 0

Ustawianie i kasowanie bitu 0 robi się analogicznie jak wyżej opisano z bitem 7. Ustawienie:

  sec
  rol znacznik

Skasowanie, gdy pozostałe bity nie mają znaczenia:

  asl znacznik

albo, gdy mają:

  lsr znaczniki
  asl znaczniki

Sprawdzenie stanu z automatycznym skasowaniem (warunek jak powyżej):

  lsr znacznik
  bcs ustawiony

Sprawdzenie stanu bez skasowania, zamiast:

  lda znacznik
  and #$01
  bne ustawiony

oszczędzamy 1 bajt:

  lda znacznik
  lsr
  bcs ustawiony
Personal tools