XBIOS

From Atariki

Jump to: navigation, search

eXtended Basic Input/Output System. Rozszerzony BIOS. Część systemu TOS udostępniająca możliwości specyficzne dla danego modelu komputera. Funkcje XBIOS-u przeważnie pozwalają na kontrolowanie układów dźwiękowych, wizyjnych, stacji dysków, portu szeregowego, myszki, portu midi, przerwań, DSP w Falconie itp.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools