Znaki kontrolne edytora ekranowego

From Atariki

Jump to: navigation, search

Część znaków ASCII jest zarezerwowana do tego, żeby po ich wysłaniu do edytora (przez PUT lub PRINT) podjął on jakieś działanie zamiast wyświetlać znak. Takich znaków jest 16:

Kod hex Kod dec Nazwa Akcja
$1B 27 ESCAPE Wyłączenie interpretacji poniżej wyliczonych znaków kontrolnych (oprócz END OF LINE, którego nie da się wyłączyć). Znak przesłany jako następny zostanie wyświetlony bez interpretacji. Po jego wyświetleniu edytor automatycznie przełącza się z powrotem w tryb interpretacji znaków.
$1C 28 CURSOR UP Kursor przesunie się o jedną pozycję w górę. Jeśli znajdował się w pierwszej linii ekranu, przeskoczy do ostatniej.
$1D 29 CURSOR DOWN Kursor przesunie się o jedną pozycję w dół. Jeśli znajdował się w ostatniej linii ekranu, przeskoczy do pierwszej..
$1E 30 CURSOR LEFT Kursor przesunie się o jedną pozycję w lewo. Jeśli znajdował się przy lewym marginesie ekranu, przeskoczy do prawego.
$1F 31 CURSOR RIGHT Kursor przesunie się o jedną pozycję w prawo. Jeśli znajdował się przy prawym marginesie ekranu, przeskoczy do lewego.
$7D 125 CLEAR Ekran zostanie wyczyszczony a kursor umieszczony w lewym górnym rogu ekranu.
$7E 126 BACKSPACE Znak znajdujący się po lewej stronie kursora zostanie skasowany, a kursor przesunie się o jedną pozycję w lewo (chyba, że znajduje się na początku linii logicznej, wtedy nic się nie stanie).
$7F 127 TAB Kursor przeskoczy do następnej pozycji tabulacji.
$9B 155 END OF LINE Znak końca linii. Kursor przeskoczy do linii poniżej i ustawi się przy lewym marginesie ekranu.
$9C 156 DELETE LINE Linia (logiczna, licząca od 1 do 3 linii fizycznych), w której znajduje się kursor, zostanie skasowana. Cały tekst poniżej przesunie się w górę.
$9D 157 INSERT LINE Na pozycji kursora zostanie wstawiona nowa linia. Linie znajdujące się poniżej przesuną się w dół.
$9E 158 CLEAR TAB Pozycja tabulacji znajdująca się na miejscu kursora zostanie skasowana.
$9F 159 SET TAB Na pozycji kursora zostanie ustawiona pozycja tabulacji.
$FD 253 BELL Zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy.
$FE 254 DELETE CHARACTER Znak znajdujący się na prawo od kursora zostanie skasowany, a pozostała część linii logicznej znajdująca się za nim przesunie się w lewo.
$FF 255 INSERT CHARACTER Na pozycji kursora zostanie wstawiona spacja, a pozostała część linii logicznej znajdująca się na prawo od kursora zostanie przesunięta w prawo.

Bibliografia

  • Atari Home Computer System Technical Reference Notes - Operating System User's Manual, s. 68-70
Personal tools