6532

From Atariki

Revision as of 10:10, 4 paź 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

... zwany też RIOT (od ang. RAM-I/O-Timer) - wyprodukowany przez MOS Technology układ scalony zawierający 128 bajtów statycznej pamięci RAM, dwa cyfrowe, dwukierunkowe porty wejścia/wyjścia po 8 bitów każdy oraz programowalny licznik. Dostępny w wersjach 1 i 2 MHz, w zwykłej obudowie 40-nóżkowej. Zastosowany w konsoli 2600 oraz interfejsie 850.

Zobacz też

Personal tools