850

From Atariki

Jump to: navigation, search

atari850.jpg atari850-metal.jpg

Interfejs przeznaczony zasadniczo dla serii 400/800, ale współpracujący ze wszystkimi modelami ośmiobitowych Atari, który rozszerza je o cztery szeregowe interfejsy RS-232C (gniazdo 9 PIN, różne jednak od powszechnie stosowanego w komputerach PC jeżeli chodzi o rozmieszczenie sygnałów) i jeden równoległy interfejs w standardzie Centronics (gniazdo 15 PIN). Urządzenie zawiera mikroprocesor 6507, dwa układy wejścia/wyjścia 6532 i pamięć ROM z firmware (4kB). Pierwsze egzemplarze miały czarną, metalową obudowę, późniejsze modele natomiast współgrają wzorniczo z linią 400/800.

Interfejs 850 jest standardem, jeśli chodzi o obsługę portów RS232C w małym Atari: współpracują z nim prawie wszystkie programy telekomunikacyjne, a podobne interfejsy innych producentów (np. Multi I/O czy P:R: Connection) są z nim kompatybilne.

Do współpracy z interfejsem w systemie operacyjnym musi być zainstalowany odpowiedni sterownik ("R:", patrz CIO). Sterownik jest zawarty w samym interfejsie, ten zaś udostępnia go komputerowi na żądanie. Sposób, w jaki się to odbywa, jest zależny od DOS-u, np. SpartaDOS ma polecenie RS232, za którego pomocą użytkownik może "ściągnąć" z interfejsu program obsługi i zainstalować go w systemie. Jest to realizowane za pomocą mechanizmu TYPE 2 POLL (patrz Komendy specjalne SIO). Ponadto przy starcie komputera, w przypadku, kiedy DOS-u nie ma, ani nie jest podłączona stacja dysków, sterownik jest ładowany i instalowany automatycznie. W tym celu interfejs emuluje odczyt wstępny ze stacji.

Obsługa portu Centronics nie wymaga ładowania sterownika, używany jest handler drukarki w systemie operacyjnym komputera. Interfejs reaguje na urządzenia CIO o identyfikatorach P1: i P2:.

Spis treści

Porty szeregowe RS-232

Interfejs ma cztery porty szeregowe RS232C. Wyprowadzone są one na zewnątrz jako żeńskie (!) gniazda DB9, i oznaczone kolejno od lewej do prawej jako R4:, R3:, R2: i R1:. Sygnały rozmieszczone są inaczej niż w typowym gniazdku RS-232, poszczególne porty różnią się też między sobą.

Parametry transmisji są następujące:

 • 1 bit startu
 • 1 lub 2 bity stopu
 • 5, 6, 7 lub 8 bitów danych
 • prędkość transmisji 75, 110, 134.5, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600 bps

Port R1:

Po lewej port R1: interfejsu 850, po prawej - dla porównania - typowe gniazdo DB9 (męskie) znane z Atari TT030 lub PC.


   1      5         1      5
    o o o o o           o o o o o

    o o o o            o o o o
   6     9          6     9

 1. GND     6. N/C     1. DCD     6. DSR
 2. RX     7. CTS     2. RX     7. RTS
 3. TX     8. RTS     3. TX     8. CTS
 4. DCD     9. DSR     4. DTR     9. RI
 5. DTR             5. GND

grafika:850-port-1.gif

Porty R2: i R3:

Po lewej port R2: i R3: interfejsu 850, po prawej - dla porównania - typowe gniazdo DB9 (męskie) znane z Atari TT030 lub PC.


   1      5         1      5
    o o o o o           o o o o o

    o o o o            o o o o
   6     9          6     9

 1. GND     6. N/C     1. DCD     6. DSR
 2. RX     7. N/C     2. RX     7. RTS
 3. TX     8. N/C     3. TX     8. CTS
 4. N/C     9. DSR     4. DTR     9. RI
 5. DTR             5. GND

grafika:850-port-2.gif

Port R4:

Po lewej port R4: interfejsu 850, po prawej - dla porównania - typowe gniazdo DB9 (męskie) znane z Atari TT030 lub PC.


   1      5         1      5
    o o o o o           o o o o o

    o o o o            o o o o
   6     9          6     9

 1. GND     6. -8 V     1. DCD     6. DSR
 2. RX     7. N/C     2. RX     7. RTS
 3. TX     8. RTS     3. TX     8. CTS
 4. N/C     9. N/C     4. DTR     9. RI
 5. DTR             5. GND

grafika:850-port-4.gif

Port Centronics (P:)

Zastosowane w 850 gniazdo Centronics, tak samo jak gniazda RS-232-C, różni się od powszechnie stosowanych. Jest to gniazdo żeńskie, schemat poniżej. Jest przeznaczone przede wszystkim do podłączania drukarki Atari 825.


   1         8
    o o o o o o o o

    o o o o o o o
   9        15

 1. D6         9. D7
 2. D5         10. N/C
 3. D4         11. BUSY
 4. D3         12. FAULT
 5. D2         13. GND
 6. D1         14. N/C
 7. D0         15. +5 V
 8. Data Strobe

Zobacz też

Personal tools