6 strona

From Atariki

Jump to: navigation, search

Obszar 256 bajtów pamięci od 1536 do 1791 (szesnastkowo od $0600 do $06FF), z którego nie korzysta system operacyjny, ani żaden normalny DOS (istnieje specjalna wersja SpartaDOS - zawarta w SpartaDOS Construction Set - ładująca się na tę stronę, ale nie przewiduje się jej użycia jako DOS-u ogólnego przeznaczenia). Często obszar ten używany jest przez procedury w języku maszynowym wspomagające programy w BASIC-u, lub jako dodatkowy (niejako 'darmowy' - bo nie podnoszący MEMLO) bufor w programach.

Magazyn Tajemnice Atari prowadził Konkurs 6 strona na najlepszy program wykorzystujący ten obszar pamięci.

Personal tools