ABBUC Intro

From Atariki

Revision as of 11:22, 20 lut 2008; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Właściwie rzecz biorąc, to nie jest pojedyńcza produkcja. Jest to krótki wstęp w formie intra do magazynu dyskowego wydawanego przez ABBUC-a. W czasach pirackich w Polsce można było "kupić" poszczególne części intra (Abbuc Intro #1, Abbuc Intro #68 itd) na zestawach z demami, a były to po prostu wstępy do magazynu Abbuca, często z wyciętym "wyjściem" do dalszej części magazynu. Na uwagę zasługuje fakt, że do robienia poszczególnych intr były zapraszane znane ze sceny grupy lub osoby (na przykład: Slight). Dzięki takiemu podejściu wiele z nich to prawdziwe perełki produkcji atarowskich.

Personal tools