Scena

From Atariki

Jump to: navigation, search

Nieformalna grupa ludzi skupionych wokół jakiegoś tematu, tu: komputera firmy Atari ("scena Atari"). Członkowie atarowskiej sceny, czyli scenowcy, utrzymają ze sobą kontakt (snail)mailowy, dyskutują na wspólnym forum (np. Atari.area) i spotykają się cyklicznie na zlotach i tam prezentują swoje osiągnięcia w konkursach.

Na scenie istnieje (dość) ścisły podział wśród uczestniczących w niej ludzi, którzy skupieni są w różnych grupach - wedle uzdolnień i zainteresowań są to koderzy, graficy, muzycy i swaperzy a czasem także organizerzy grupowi. Grupy wydawały, bądź wciąż wydają magazyny dyskowe, a do tego potrzeba ludzi zapełniających je ciekawą treścią, stąd pojawili się również tzw. text-writerzy.

Scena tworzy się zwykle wokół różnych popularnych komputerów domowych i tak możemy mówić o scenie amigowskiej (pierwsza wielka scena od czasów Amiga), commodorowskiej (Commodore 64), pecetowej (IBM PC i klony) czy nawet konsolowej (GBA, PSX).

Inne, istniejące sceny to np. crack/warez-scena czy scena muzyczna (wedle gatunków muzycznych).

Zobacz też


Poniżej przedstawiono mapę sytuacyjną polskiej sceny małego Atari z okresu jej rozkwitu (rok 1996):

Grafika:Main_groups1996.gif

(Pewne dane są uproszczone, gdyż czasem ludzie z jednej grupy bywali "rozsiani" po całym kraju).

Personal tools