ANTIC

From Atariki

Revision as of 18:25, 12 lut 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
  • ANTIC - mikroprocesor graficzny w Atari 8-bit
  • ANTIC - amerykańskie czasopismo przeznaczone dla użytkowników Atari
Personal tools