ATZ

From Atariki

Revision as of 15:21, 6 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

To jest skompresowany przy pomocy programu gzip obraz dyskietki w formacie ATR.

Jest obsługiwany przez emulatory Atari800 oraz Atari800Win PLus.

Personal tools