Action!

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 15:10, 23 lut 2021
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Cechy języka - uściślenie, poprawienie nieprawdziwych zdań i przeredagowanie)
← Previous diff
Wersja z dnia 15:13, 23 lut 2021
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Cechy języka - drobne poprawki merytoryczne)
Next diff →
Linia 65: Linia 65:
Program pisze się w edytorze, kompiluje natomiast w tzw. monitorze, który ma też pewne funkcje ułatwiające debugging. Edytor jest pełnoekranowy, pole edycyjne można podzielić na dwa niezależne "okna". Możliwości edytora obejmują kopiowanie bloków, wyszukiwanie i zastępowanie tekstów itp. Program pisze się w edytorze, kompiluje natomiast w tzw. monitorze, który ma też pewne funkcje ułatwiające debugging. Edytor jest pełnoekranowy, pole edycyjne można podzielić na dwa niezależne "okna". Możliwości edytora obejmują kopiowanie bloków, wyszukiwanie i zastępowanie tekstów itp.
-Kompilator Action! jest jednoprzebiegowy. Kod źródłowy może być kompilowany z pamięci lub z pliku do pamięci. Jest również dostępne rozwiązanie programowe pozwalające kompilować do pliku (z pewnymi niewielkimi ograniczeniami).+Kompilator Action! jest jednoprzebiegowy. Kod źródłowy może być kompilowany z pamięci lub z pliku do pamięci. Jest również dostępne rozwiązanie programowe pozwalające kompilować do pliku (z pewnymi niewielkimi ograniczeniami). W celu przyspieszenia kompilacji można ustawić opcję "wyłącz ekran" na czas kompilacji, co przyspiesza kompilację o 25-30%.
-Wszystkie obliczenia dokonywane są w trybie liczb całkowitych ze znakiem lub bez. Język nie przewiduje wstawek w asemblerze w postaci mnemoników, podprogramy maszynowe muszą być załączane w postaci tablic wypełnionych stałymi szesnastkowymi lub dziesiętnymi.+Wszystkie obliczenia dokonywane są w trybie liczb całkowitych ze znakiem lub bez, jedno lub dwubajtowych. Język nie przewiduje wstawek w asemblerze w postaci mnemoników, podprogramy maszynowe muszą być załączane w postaci tablic wypełnionych stałymi szesnastkowymi lub dziesiętnymi.
Zmienne w Action! są alokowane pod stałymi adresami w pamięci, a nie na stosie, co z jednej strony daje bardziej wydajny kod wynikowy, a z drugiej uniemożliwia stosowanie rekurencji. Zmienne w Action! są alokowane pod stałymi adresami w pamięci, a nie na stosie, co z jednej strony daje bardziej wydajny kod wynikowy, a z drugiej uniemożliwia stosowanie rekurencji.

Wersja z dnia 15:13, 23 lut 2021

Grafika:action.gif

Strukturalny, kompilowany język programowania dla ośmiobitowych Atari. Dzieło programisty OSS nazwiskiem Clinton Parker, sprzedawane od 1983 roku pod marką Action Computer Services. Właścicielem praw autorskich było kolejno OSS, ICD, a w końcu FTe.

Action! łączy w sobie cechy C i Pascala, czyli wygodę programowania z całkiem szybkim kodem wynikowym. Składnia Action! była wzorowana na języku ALGOL 68. Niemałą zaletą Action! jest dość wygodny, pełnoekranowy edytor. W języku tym napisano sporo programów użytkowych (np. DiskRx), gier, np. Problem Jasia czy nawet utwory do gier (np. w Tanks, Battle Ships, Scorpions v2.0).

Oryginalna wersja języka występuje na cartridge'u, ale krążyła też niemal w pełni funkcjonalna wersja dyskowa. Język na cartridge'u zajmował 16k - w czterech bankach po 4k (z czego jeden bank zawsze zajmował B000-BFFF, a reszta była podmieniana pod A000-AFFF) - zajmującym w sumie te same adresy, co interpreter Atari BASIC, tj. $A000-$BFFF.

Ciekawostką jest spora biblioteka procedur krążąca w sieci, dzięki czemu Action! stał się bardzo rozbudowanym i elastycznym narzędziem pracy dla programistów.

Znane osobistości używające Action! to: Jakub Husak, Gizmo Magic oraz tdc.

Spis treści

Typy danych

W Action! występują trzy typy danych numerycznych: BYTE, CARD i INT. BYTE to ośmiobitowa liczba całkowita bez znaku, CARD - 16-bitowa liczba całkowita bez znaku, INT - 16-bitowa liczba całkowita ze znakiem. Pozostałe typy to CHAR, ARRAY, POINTER i typy deklarowane przez użytkownika, np.

TYPE CORD=[CARD x,y]
 CORD point
 point.x=42
 point.y=23

Lista słów kluczowych

AND   FI    OR    UNTIL
ARRAY  FOR   POINTER WHILE
BYTE  FUNC   PROC   XOR
CARD  IF    RETURN
CHAR  INCLUDE RSH
DEFINE INT   SET
DO   LSH   STEP
ELSE  MOD   THEN
ELSEIF MODULE  TO
EXIT  OD    TYPE

Lista rozpoznawanych symboli

=  -  *  /
&  %  =< <>
>  <= $  !
(  )  .  [
]  "  '  ;
@

Lista procedur bibliotecznych

Break   LIST   PrintCD  SCompare  Close  Locate
PrintCDE SCopy   color   MoveBlock PrintCE SCopyS
device  Note   PrintD  SetBlock  DrawTo  Open
PrintDE  SetColor EOF    Paddle   PrintE  SndRst
Error   Peek   PrintF  Bound   Fill   PeekC
PrintI  Stick   GetD   Plot    PrintID StrB
Graphics Point   PrintIDE StrC    InputB  Poke
PrintIE  StrI   InputBD  PokeC   Ptrig  Strig
InputC  Position Put    TRACE   InputCD Print
PutD   ValB   InputI  PrintB   PutDE  ValC
InputID  PrintBD  PutE   ValI    InputMD PrintBDE
Rand   XIO    InputS  PrintBE  SAssign Zero
InputSD  PrintC

Cechy języka

Action! to jeden z najszybszych kompilatorów dostępnych dla ośmiobitowego Atari.

Program pisze się w edytorze, kompiluje natomiast w tzw. monitorze, który ma też pewne funkcje ułatwiające debugging. Edytor jest pełnoekranowy, pole edycyjne można podzielić na dwa niezależne "okna". Możliwości edytora obejmują kopiowanie bloków, wyszukiwanie i zastępowanie tekstów itp.

Kompilator Action! jest jednoprzebiegowy. Kod źródłowy może być kompilowany z pamięci lub z pliku do pamięci. Jest również dostępne rozwiązanie programowe pozwalające kompilować do pliku (z pewnymi niewielkimi ograniczeniami). W celu przyspieszenia kompilacji można ustawić opcję "wyłącz ekran" na czas kompilacji, co przyspiesza kompilację o 25-30%.

Wszystkie obliczenia dokonywane są w trybie liczb całkowitych ze znakiem lub bez, jedno lub dwubajtowych. Język nie przewiduje wstawek w asemblerze w postaci mnemoników, podprogramy maszynowe muszą być załączane w postaci tablic wypełnionych stałymi szesnastkowymi lub dziesiętnymi.

Zmienne w Action! są alokowane pod stałymi adresami w pamięci, a nie na stosie, co z jednej strony daje bardziej wydajny kod wynikowy, a z drugiej uniemożliwia stosowanie rekurencji.

Przykład kodu

Przykładowa procedura na sito Eratostenesa napisana w Action!:

 BYTE RTCLOK=20, ; addr of sys timer
   SDMCTL=559 ; DMA control
 
 BYTE ARRAY FLAGS(8190)
 
 CARD COUNT,I,K,PRIME,TIME
 
 PROC SIEVE()
 
  SDMCTL=0 ; shut off Antic
  RTCLOK=0 ; only one timer needed
 
  COUNT=0     ; init count
  FOR I=0 TO 8190 ; and flags
   DO
   FLAGS(I)='T
   OD
 
  FOR I=0 TO 8190 ; and flags
   DO
   IF FLAGS(I)='T THEN
    PRIME=I+I+3
    K=I+PRIME
    WHILE K<=8190
     DO
     FLAGS(K)='F
     K==+PRIME
     OD
    COUNT==+1
   FI
   OD
  TIME=RTCLOK ; get timer reading
  SDMCTL=34  ; restore screen
 
  PRINTF("%E %U PRIMES IN",COUNT)
  PRINTF("%E %U JIFFIES",TIME)
 RETURN

Sprawdzenie wersji

Odczyt komórki pamięci $B000 w oryginalnym cartridge-u pozwala uzyskać numer rewizji ACTION! Przykładowo: ? $B000 da w wyniku czterocyfrową liczbę szesnastkową, której ostatnie cyfry oznaczają numer rewizji. W wersji wydanej piracko przez Atrax wygląda to następująco:

45056,$B000 = 6, $0136 54 310

z czego wynika że jest to wersja 1, rewizja 3.6. W sieci dostępny jest obraz cartridge-a z wersją 02.. (numer odczytany z emulatora). Prawdopodobnie można też znaleźć inne.

Dokładniejsze testy wersji wykazały jednak, że wszystkie dostępne w sieci obrazy cartridge-y Action! mają dokładnie ten sam kod, różniący się wyłącznie opisem w dolnej części ekranu edytora oraz zawartością owej komórki $B000, przez co nie można na niej polegać. Prawdopodobnie spowodowane jest to specyfiką ówczesnego rynku, który przy ograniczonej dostępności do źródeł oprogramowania tworzył własne wersje programów (nowości sprzedawały się znacznie lepiej).

Ciekawostki

 • Istnieją wersje na cartridge'ach datowane na 1986 oraz 1987 rok, bez nazwy producenta/developera w komunikacie na dole ekranu. Prawdopodobnie ta ostatnia jest wersją z poprawkami, wydaną przez FTe, ale nie jest to informacja potwierdzona. Bliższa analiza natomiast wykazała brak różnic z wersją z 1983 roku, z wyjątkiem wyświetlanego komunikatu oraz zmienionej zawartości komórki $B000.
 • Powstały projekty będące próbą przeniesienia kompilatora języka Action! na komputery osobiste:

Linki zewnętrzne

Personal tools