Atari Hard Turbo

From Atariki

Revision as of 11:41, 7 cze 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
Aht_xca12_small.jpg
Magnetofon XCA12 z systemem Atari Hard Turbo


Jedna z wielu odmian systemów turbo przeznaczona dla magnetofonów firmowych Atari, montowane przez studio komputerowe "Computer Center", znajdujące się niegdyś domach towarowych Centrum-Wars, przy ulicy Marszałkowskiej 102/144. System jak znakomita większość systemów turbo dla Atari, bazował na modulacji szerokości impulsu (tzw. PWM), sprzętowo system był właściwie klonem Czeskiego Turbo 2000, długości impulsów kodujące poszczególne stany, tzn. ton pilotujący, transmisję zera i transmisję jedynki były identyczne z tym stosowanym przez Czeskie Turbo 2000, natomiast format danych stosowanych przez ten system odbiegał już od czeskiego standardu. Loadery systemowe umożliwiały ładowanie tylko i wyłącznie plików binarnych, ale za to było dozwolone ładowanie plików z wieloma segmentami danych. Każdy nowy segment danych był poprzedzony blokiem nagłówka w którym znajdowały się informacje dotyczące adresy ładowania kolejnego bloku danych. Każdy program nagrany w standardzie AHT posiadał nazwę składającą się z maks. 39 znaków + znak końca linii. Nazwa była przechowywana w formacie ATASCII.

Spis treści

Oprogramowanie

Do systemu dołączano kasetę zawierającą zestaw programów narzędziowych które miały ułatwiać przerabianie programów na format AHT. Producent systemu dostarczał z systemem dwa loadery, "Loader A" oraz "Loader B". "Loader A" lokował się bardzo nisko w pamięci komputera, natomiast "Loader B", lokował się na szczycie pamięci.Zestaw programów narzędziowych dołączonych do systemu wymagała użycia "Loadera B". Oprogramowanie dołączone przez producenta systemu składało się następujących programów:

 • Loader A - loader lokujący się nisko w pamięci (od $0700-$097F)
 • Loader B - loader lokujący się wysoko w pamięci (od $BD80-$BFFF)
 • HT Basic - program umożliwiający zapisywane i wczytywanie programów napisanych w Atari BASIC
 • Hard Copy - program kopiujący umożliwiający wczytanie i zapis programów w formacie AHT, umożliwia także odczyt programu w standardzie.
 • Compress Copy I - program służący do optymalizacji struktury programu w formacie binarnym Atari DOS. Struktura zapisu formatu AHT na taśmie powoduje że każdy segment danych poprzedzany jest sekwencją "ton pilotujący" + nagłówek, a potem występuje ponownie ton pilotujący i właściwy segment danych. Pliki które zawierają dużo krótkich segmentów są ładowane o wiele wolniej ponieważ każdy mały segment danych poprzedza wspominana wcześniej sekwencja tonów pilotujących i nagłówka segmentu. Przy niewielkich segmentach danych czas trwania tonów pilotujących jest dłuższa od samego segmentu danych. W przypadku takich nagrań gdzie zamiast transmisji danych słyszymy głównie ton pilotujący można zastosować program "Compress Copy", stara się on scalić segmenty oddalone w pamięci o niewielką wartość. Zmniejszenie liczby segmentów danych upraszcza strukturę nagrania a co za tym idzie czas wczytywania staje się krótszy.
 • Compress Copy II - kolejna odsłona programu służącego do optymalizacji struktury plików binarnych. Wydaje się że program działa o wiele bardziej agresywnie, tzn. udaje mu się scalić większe ilości segmentów niźli jego poprzednik (Compress Copy I). Należy podkreślić że żadna fizyczna kompresja danych w przypadku zastosowania obu programów nie następuje, programy te zmieniają jednak strukturę plików binarnych które zostają wczytane do ich bufora, tak aby struktura nagrania na taśmie zawierała jak najmniej segmentów danych poprzedzonych sygnałami synchronizującymi.
 • Boot Copy HT - program umożliwiający konwersję programów typu BOOT na format AHT
 • Hard Monitor - monitor pamięci (niestety dość prymitywny)
 • Trans Copy 2000 - program umożliwiający konwersję z formatu czeskiego Turbo 2000 na format AHT
 • Trans Copy 2002 - program umożliwiający konwersję z formatu Turbo 2002 na format AHT. Uwaga! Ponieważ nomenklatura nazewnictwa nie jest jednoznaczna, trudno powiedzieć o jaki rodzaj Turbo 2002 chodzi, program oczekuje jednak na ton synchronizujący zgodny z formatem czeskiego Turbo 2000, jednak odczyt i zapis dzieli na co najmniej dwa etapy).
 • Disassembler - prosty disassebler (niestety również o niewielkiej funkcjonalności)

Cartridge

Grafika:Aht_cartridge_case.jpg

Grafika:Aht_cartridge_scr.png

Do systemu był także dostępny cartridge zawierający dwa wspominane wyżej loadery. Cartridge zawierał w sobie pamięć EPROM o rozmiarze 2kB. Co wystarczało na zmieszczenie dwóch loaderów oraz prostego menu umożliwiającego wybór loadera który będzie uruchomiony.

Odnośniki

wątek na forum Atari Area zapoczątkowany przez użytkownika "Roderick Hero" z 2011 roku, rozpoczynający dyskusję o systemie Atari Hard Turbo. Wśród postów można znaleźć posty Sebana pokazujące płytkę interfejsu oraz schemat urządzenia uzyskany metodą tzw. inżynierii wstecznej.

post napisany przez Sebana na forum Atari Area prezentujący dalsze losy magnetofonu z AHT, który to koniec końców trafił z rąk Roderick Her do kolekcji uicr0Bee.

wątek na Atari Area w którym można poczytać dyskusję o systemie Hard Turbo zamontowanym w magnetofonie użytkownika Dimass.

post Sebana na Atari Area w którym można znaleźć pełne oprogramowanie systemowe oraz przykładowy zestaw gier odzyskane z kaset, oczyszczone i przetworzone do formatu CAS


Zobacz też

Personal tools