Biblioteka SpartaDOS X

From Atariki

Jump to: navigation, search

Rodzaj systemowej biblioteki standardowej, z której mogą korzystać programy napisane dla SpartaDOS X. Zawiera zestaw około stu procedur, wykonujących typowe zadania w rodzaju interpretacji wiersza poleceń, obsługi błędów (tu mechanizm nieco podobny do wyjątków znanych z C++), zarządzania plikami i katalogami, obsługi wejścia i wyjścia danych (w tym formatowanego wyjścia na konsolę), alokacji pamięci itp. Procedury te wykorzystywane są głównie przez programy narzędziowe znajdujące się na urządzeniu CAR: (czyli plikowo zorientowanej części kartridża SpartaDOS X), ale mogą być, oczywiście, również użyte przez programy aplikacyjne nieumieszczone na kartridżu: przykładem może być np. PSG Player.

Do procedur biblioteki programy odwołują się za pośrednictwem symboli.

Biblioteka SpartaDOS X 4.20 zajmuje 1 bank kartridża (8 KB), a w SpartaDOS X 4.4 ponadto częściowo banki 0 i 3. Banki kartridża SpartaDOS X znajdują się normalnie w obszarze adresowym Cartridge B, tj. $A000-$BFFF. Z tego powodu programy uruchamiane z użyciem programu systemowego X.COM ("przez X" - wyłącza on banki kartridża z przestrzeni adresowej), albo zmuszone korzystać z innych modułów ROM znajdujących się w tym samym obszarze adresowym (Atari BASIC, Action! itp.) na ogół nie mogą bezpośrednio skorzystać z biblioteki, gdyż wymaga to pewnych dodatkowych zabiegów w rodzaju odpowiedniego przełączenia banków ROM (SpartaDOS X 4.4 oferuje tu wsparcie w postaci sprzętowo niezależnej procedury, która wykonuje tego rodzaju przełączenia).

Opis korzystania z procedur biblioteki znajduje się w Przewodniku programisty SpartaDOS X.

Personal tools