PSG Player

From Atariki

Jump to: navigation, search

Odtwarzacz plików PSG napisany w latach 2014-2015 przez mono. Działa tylko pod SpartaDOS X, obsługuje się go z wiersza poleceń, dzięki czemu może zostać zarejestrowany w systemie (RUNEXT) jako domyślny program odtwarzający pliki PSG.

PSG Player występuje w dwóch odmianach:

  • PSG Player "właściwy" - program emuluje układ PSG syntezując dźwięk programowo na wskazanym urządzeniu (POKEY-u, Covoxie lub SimCovoxie). Częstotliwość syntezy zależy od częstotliwości zegara taktującego CPU oraz wybranego urządzenia wyjściowego.
  • PSG Hardware Player - program odtwarza dźwięk zapisując wartości wprost do rejestrów układu PSG emulowanego przez Evie lub zamontowanego w SONari.

Obydwie wersje wymagają do działania rozszerzonej pamięci RAM.

Pobierz

Personal tools