Big Assembler

From Atariki

Revision as of 12:56, 19 lut 2019; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Polski assembler, napisany przez Henryka Cygerta z ASF na przełomie lat 80/90 XX w. W składni zgodny z zachodnim Assembler Editor. Charakteryzował się szybką kompilacją kodu źródłowego i "zwartością", tzn. miał w sobie wbudowany edytor, kompilator oraz debugger. Popularny stał się szczególnie w północnej części Polski (choć używały go też z osoby "głębi" Polski np. Gumi/Tight]) i w swoim czasie stanowił niezłą alternatywę dla MAC/65 i Quick Assemblera. Firma ASF planowała wydać Big Assembler komercyjnie (w wersji na cartridge'u), ale niestety z przyczyn technicznych nie udało się to. Henryk Cygert w późniejszym okresie napisał kompilator dla B.A. na Amidze, dzięki czemu można było wygodnie tworzyć (w edytorze tekstowym) nieograniczony pamięcią kod źródłowy (co było pewną bolączką atarowskiego Big'a) i szybko przesyłać na komputer Atari, co znacząco ułatwiało pracę kilku znanym atarowskim programistom z Wybrzeża.

Linki

Personal tools