CM3

From Atariki

Revision as of 10:32, 13 cze 2015; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Pochodna formatu CMC. Pod względem struktury nie różni się od pierwowzoru (wyjątkiem są moduły przygotowywane CMC Converterem, który modyfikuje bajt sygnatury, oraz ilość pustych linii w końcówckach patternów). Został on stworzony aby odróżnić pliki zapisane pod standardową wersją Chaos Music Composera od tych, które używają krótszego 48 pozycyjnego patternu (standardowo jest 64). Muzyka wymaga odtwarzania zmodyfikowanym playerem, co zostało opisane przez Henryka w magazynie Serious#11. Krótszego patternu użył Jakub Husak w grze "Inspektor".

Personal tools