Convert atascii utf8

From Atariki

Jump to: navigation, search

Zestaw 3 programików służących do wygodnej edycji w wybranym edytorze plików w ATASCII wraz z obsługą Inverse Video:

  • convertatasciitoutf8 <fileinATASCII> <fileoutUTF8>

zamienia pliki ATASCII na UTF-8, wraz z obsługą znakow w Inverse Video.

  • convertutf8toatascii <fileinUTF8> <fileoutATASCII>

Zamienia pliki w UTF-8 ze znakami w inverse video na pliki w ATASCII, gdzie ósmy bit oznacza inverse video.

  • chinv - change inverse filter

Filtr chinv zamienia znaki Inverse Video zakodowane w UTF-8 na zwykłe znaki i odwrotnie. Przydatne jako filtr w niektórych edytorach, np. vim. Jako filtr - czyta ze stdin a wypisuje na stdout. W vim można zaznaczyć tekst a następnie wywołać ten filtr i uzyskać zmianę inverse.

Autorem tego przydatnego zestawu jest Jakub Husak.

Strona projektu

Personal tools