Cykl koloru

From Atariki

Revision as of 18:55, 24 lip 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Jednostka czasu odpowiadająca jednemu okresowi podstawowego sygnału taktującego GTIA (w systemie PAL - 3,546894 MHz, w systemie NTSC - 3,579545 MHz, w systemie SECAM - 3,563 MHz), co odpowiada 1/228 linii, czyli 1/71136 ramki, a także 1/2 cyklu maszynowego. Jednostka ta ma bezpośrednie przełożenie na określenie poziomej pozycji i szerokości wyświetlanych obiektów graficznych i do tego celu również jest używana.

Jest to czas, w jakim układy graficzne Atari są w stanie dokonać pełnej zmiany koloru w linii poziomej, stąd też wynika najmniejsza szerokość pikseli w kolorowych trybach graficznych. Tryby monochromatyczne ANTIC-a dają możliwość wyświetlania pikseli o szerokości połowy cyklu koloru.

Personal tools