DLI

From Atariki

Revision as of 12:12, 25 sty 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

DLI - to skrót od Display List Interrupt, którego rozwinięcie zazwyczaj spolszczane jako "przerwanie listy displejowej". Przerwanie to generowane jest przez układ Antic w momencie napotkania instrukcji programu wyświetlania to nakazującej. Jest to przerwanie typu "niemaskowalnego".


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools