Przerwania

From Atariki

Jump to: navigation, search

6502

Procesory 6502 i 65C02 obsługują 4 typy przerwań:

  • IRQ (żądanie przerwania - maskowalne)
  • RESET
  • NMI (żądanie przerwania - niemaskowalne)
  • BRK (przerwanie programowe, wektorowane jako IRQ)

W procesorze 6502 jest błąd polegający na tym, że jeśli przerwanie NMI i IRQ wystąpią jednocześnie, to pierwsze nie zostanie obsłużone.

Jest to w zasadzie błąd w oryginalnej dokumentacji 6502, który spowodował, że sygnał NMI podawany przez układy specjalizowane zbudowane na jej podstawie - np. przez ANTIC - jest za krótki w stosunku do rzeczywistych wymagań procesora.

Zostało to poprawione w 65C02 (i jego następcy, 65C816). W przypadku 6502 poprawka może polegać na sztucznym wydłużeniu sygnału NMI.

65C816

Procesor 65C816 obsługuje sześć typów przerwań:

  • IRQ (żądanie przerwania - maskowalne)
  • RESET
  • NMI (żądanie przerwania - niemaskowalne)
  • ABORT
  • BRK (przerwanie programowe)
  • COP (przerwanie programowe)

W odpowiedzi na przerwanie procesor automatycznie kasuje znacznik D rejestru znaczników (przełącza ALU z trybu dziesiętnego w binarny), czego 6502 nie robi. Przerwanie RESET powoduje dodatkowo ustawienie znacznika E, czyli przełączenie procesora w tryb emulacji 6502.

Różnica między obydwoma przerwaniami programowymi polega na tym, że BRK jest wektorowane oddzielnie w trybie natywnym, a w trybie emulacji jako IRQ, natomiast COP używa własnego wektora w obydwu trybach.

Zobacz też

Personal tools