DLI

From Atariki

Jump to: navigation, search

Skrót od Display List Interrupt, którego rozwinięcie zazwyczaj spolszczane jako "przerwanie listy displejowej". Przerwanie to generowane jest przez układ ANTIC w momencie napotkania instrukcji programu wyświetlania to nakazującej. Jest to przerwanie niemaskowalne (NMI).


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools