Ergo Bibamus

From Atariki

Revision as of 17:44, 4 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Ostatnie do tej pory, poważne demo grupy Quasimodos. Tworzene przez parę ładnych lat, wypuszczne zostało wreszcie w 2002 r. Szczególnie interesującym efektym w tej produkcji wydaje się być pokazanie liczonego w realtime wektorowego miasta!

Recenzja dema


Download i komentarze: [[1]]


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools