FREDDIE

From Atariki

Revision as of 09:36, 10 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Freddie to układ LSI pierwszy raz wprowadzony w serii 1400XL / 1450XLD. Słuzy za układ kontrolujący odświeżanie pamięci. Dodatkowo układ buforuje sygnał zegara z CPU i po podzieleniu przekazuje go do GTIA. Przez niektórych nazywany (trochę na wyrost) ośmiobitowym MMU, w rzeczywistości jest zbitką kilku układów TTL/CMOS.

Cechy układu:

  • obudowa 40-sto nóżkowa
  • numery katalogowe: CO61991-29 - NCR, CO61922 - CITEL

Zobacz także


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools