Fighter Pilot (Interceptor Software)

From Atariki

Revision as of 08:44, 30 kwi 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:Fpi.gif

Prosta gra zręcznościowa wydana przez Interceptor Software w 1983 roku. Zadaniem gracza jest obrona pasa lotniczego przed nalotem obcych samolotów. Do tego celu używa on naziemnego działka przeciwlotniczego.

Spis treści

Ekran

Ekran gry jest podzielony na trzy zasadnicze części: dwa okna tekstowe i właściwy ekran gry.

  • Górne okno tekstowe zawiera tytuł gry
  • Dolne okno tekstowe ma dwa zadania:
- ustalenie opcji gry przy uruchamianiu
- przedstawienie aktualnej sytuacji podczas gry, czyli:
  • ilość dostępnej amunicji
  • radar - wskazujący, z której strony nadlatuje wróg (znaki "<" i ">")
  • aktualna punktacja
  • informacja o prawach autorskich
  • Właściwe okno gry - przedstawia scrollowany widok ochranianego lotniska, celownik działka przeciw-lotniczego oraz nadlatujące samoloty wroga

Opcje gry

Właściwie ograniczają się do wyboru poziomu gry (za pomocą klawisza "SELECT", poziomy od #1 (najłatwiejszy) do #5) oraz uruchomienia gry za pomocą klawisza "START". Poszczególne poziomy różnią się szybkością nadlatujących samolotów wroga oraz złożonością ich lotu.

Amunicja

Na wykonanie zadania gracz ma określoną ilość amunicji. Gra podzielona jest na etapy, w każdym nadlatują wrogie samoloty. Od ilości zestrzelonych samolotów zależy przydział amunicji przed kolejnym nalotem.

Linki zewnętrzne

Fighter Pilot w Atarimanii

Personal tools