File Loader

From Atariki

Revision as of 11:54, 11 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:file_loader_by_JZ.png

File Loader - napisany przez Jacka Żuka inicjalizer do formatu dysków AtariDOS z rozszerzeniami MyDOS-a. Rozpoznaje podkatalogi i dzięki temu nadaje się do wczytywania gier z partycji twardego dysku. Program można ściągnąć stąd.

Zobacz też

Personal tools