MyDOS

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Mydos_4.53.png

Jeden z najlepszych DOS-ów na 8-bitowe Atari. Poza SpartaDOS to praktycznie drugi DOS, który dobrze współpracuje z dyskami twardymi do Atari.

Spis treści

Technikalia

MyDOS posługuje się zmodyfikowanym formatem DOS-u 2.0 znanym jako format MyDOS-a. Rozszerzenia tego formatu obejmują m.in. obsługę podkatalogów oraz dysków o pojemności do 16 MB. MyDOS wspiera większość rozszerzeń pamięci (używanych jako ramdysk).

Do MyDOSa powstały co najmniej dwa interpretery poleceń oraz okienkowa nakładka - TOMS Navigator (występuje oddzielnie jak i jako wbudowany program do stacji TOMS 710), jednakże jest ona krytykowana ze względu na ograniczone możliwości i zbyt długie wczytywanie się. Wszystkie te programy zastępują standardowy DUP.SYS.

Do zalet MyDOS należy zaliczyć obsługę podkatalogów oraz możliwość zdefiniowania dowolnego katalogu jako "D:" (co nieco przypomina tzw. szlak, czy też ścieżkę dostępu znaną ze SpartaDOS i współczesnych systemów operacyjnych).

Autorami MyDOS-a są Bob Puff i Charles Marslett.

Opcje menu

 • A. List a Directory or a Set of Files. Lista zbiorów na dysku

wejście, [wyjście] [/A]
/A - dopisanie do pliku wyjściowego

 • B. Run the Cartridge. Przejście do BASICa
 • C. Copy a File or a Set of Files. Kopiowanie zbioru/zbiorów

wejście, wyjście [/A][/Q][/S][/X]
/A - źródło1 + źródło2 + źródło3 => kopia
/Q - Potwierdzenie kopiowania każdego pliku
/S - kopiuje pliki [bez plików *.S*]
/X - wyświetlanie komunikatów o zmianie dysku

 • D. Delete a File or a Set of Files. Kasowanie zbioru/zbiorów

nazwa [/N]
/N - nie potwierdzanie kasowania kolejnych plików

 • E. Rename a File or Set of Files. Zmiana nazwy zbioru/zbiorów

stara nazwa, nowa nazwa

 • F. Lock a File or Set of Files. Założenie blokady zapisu

nazwa[/Q]
/Q - Potwierdzenie nałożenia blokady na kolejne zbiory

 • G. Unlock a File or Set of Files. Usunięcie blokady zapisu

nazwa [/Q]
/Q - potwierdzenie zdjęcia blokady z kolejnych zbiorów

 • H. Write MYDOS to Disk. Zapis zbiorów MYDOSa na dysk

numer stacji

 • I. Initialize a Diskette. Formatowanie dysku

numer [/N]
[A] - formatowanie w gęstości stacji Atari 1050 (średniej)
[Y] - formatowanie dysku
/N - tylko wykasowanie katalogów

 • J. Duplicate a Diskette. Kopiowanie dysku

wejście, wyjście [/N][(od-do)]
/N - pominięcie formatowania dysku docelowego

 • K. Save Memory to Disk. Zapis pamięci

nazwa [/A], [init], [start]
/A - dołączanie do pliku

 • L. Load Memory from a File. Odczyt do pamięci

nazwa [/N]
/N - tylko odczyt (bez uruchomienia)

 • M. Run at Address. Uruchomienie od adresu

adres (hex)

 • N. Load MEM.SAV from a File. Odczyt MEM.SAV z pliku
 1. nazwa - działa tak jak 'L'
 2. (Return) - po wyjściu z programu zawartość pamięci zapisywana jest w pliku MEM.SAV
 • O. System and Drive Configuration. Konfiguracja stacji i systemu

(wciśnięcie Return spowoduje przejście do konfiguracji Ramdysku)

 • P. Diskette Density Selection. Zmiana gęstości dysku

numer gęstość (np. 1,D)
S - gęstość pojedyncza
D - gęstość podwójna

 • Q. Create Subdirectories. Utworzenie podkatalogu

nazwa katalogu

 • R. Set a Default Directory. Zmiana ścieżki dostępu ścieżka dostępu
 • S. Set a Ramdisk number. Ustalenie numeru Ramdysku. numer (1-9)
 • 1-9. Wyświetla katalog dysku o podanym numerze.

65C816

MyDOS będzie działał nieprawidłowo na komputerach z procesorem 65C816 wyposażonych w dodatkową "pamięć liniową". Można temu zaradzić aplikując poprawkę zaprezentowaną tutaj. Poprawiony MyDOS nadal działa na komputerach z 6502.

Linki

Zobacz też

Personal tools