Film Editor

From Atariki

Revision as of 20:11, 30 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Program przeznaczony do tworzenia filmów animowanych przy pomocy "małego atari". Zawiera przykładową animację, która składa się z 31 klatek. Użytkownik może stworzyć film składający się z innej liczby klatek, nie większej jednak od 128, a nastęnie zapisać go na taśmie. Każda klatka jest kompresowana; program umożliwia 512 kombinacji kompresji danych. Opcja wyboru trybu wyświetlania (tryb 8 lub 15) pozwala na rysowanie kolejnych klatek (np. przy pomocy programyu "Picasso" - również firmy Domain Software) i wczytanie ich przy użyciu "odczyt obrazka" do Film editora. Załadowany obrazek możemy wykorzystywać w całości lub tylko w części, w tym ostatnim przypadku wycinamy odpowiedni fragment graficzny. Natomiast "Film editor player" może służyć do łączenia animacji z muzyką skomponowaną przy pomocy programów "Chaos Music Composer" lub "Future Composer"; ustawiania kolorów; napisania "scrolla" praktycznie dowolnej długości; tworzenia programów demostracyjnych w postaci dema i in. Programy pracują w systemie TURBO 2000 (system wrocławski) lub standardowym (...).

  • Autorzy: bracia Selingerowie (Brothers Production) z Wrocławia.
  • Wydawca: Domain Software

FILM EDITOR nie był jedynym i pierwszym programem do animacji albo do używania jako demo-maker, gdyż o wiele wcześniej istniał ciekawy angielskojęzyczny pakiet graficzny "MOVIE MAKER". Poza tym w podobnym czasie co F.E. powstał także "Animator" Krystiana Bylicy, wydany w L.K. Avalon oraz (nazwany identycznie) program Foxa.

Z dem na scenie, w których użyto F.E., można wymienić np. "Blob Demo" Dracona.

Personal tools