Graphics 15

From Atariki

Jump to: navigation, search

Piętnasty tryb graficzny w numeracji Atari OS. Składa się ze 192 linii trybu ANTIC $0E.

  • Kolory: 4 niezależne (3 + kolor tła; z palety 128);
  • Proporcje piksela: 2x1;
  • Rozdzielczość pozioma: 160 pikseli;
  • Rozdzielczość pionowa: 192 linie.

Oto wartości pikseli i rejestry odpowiedzialne za kolory w tym trybie:

Tryb ten jest jednym z najczęściej używanych przez grafików (obok trybów specjalnych, np. HIP, RIP czy TIP), ze względu na wielkość piksela oraz ilość kolorów. Daje się również "podrasować" takimi programami jak PowerGraph, GED czy Graph2Font. Często tryb ten był/jest logosowany do trybu 12, co oprócz oszczędności pamięci daje dodatkowy piąty kolor (inverse). Jest to również najlepiej oprogramowany kolorowy tryb graficzny na 8-bitowym Atari - obsługują go takie edytory graficzne, jak Micropainter, Koala Microillustrator, Fun With Art, RAMbrandt, XL-Art, Blazing Paddles, Kleks i in.

Ciekawostki

Poprzez programowe przełączanie trybów GTIA w jednej linii skanningowej można uzyskać tryb o podobnych właściwościach lecz pobierający kolory dla poszczególnych pikseli z innych rejestrów.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools