FlashBack!

From Atariki

Revision as of 14:44, 11 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:flashback.png

FlashBack! to przeznaczony dla SpartaDOS, firmowy program do robienia kopii zapasowych partycji twardego dysku. Napisany w 1988 roku, wydany przez ICD, Inc..

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools