FlashBack!

From Atariki

Revision as of 12:27, 25 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Przeznaczony dla SpartaDOS program do robienia kopii zapasowych partycji twardego dysku.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools