Format AtariDOS 2.5

From Atariki

Revision as of 22:13, 24 paź 2014; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Format dyskietki używany przez DOS 2.5 przeznaczony dla stacji 1050. Format ten stanowi rozszerzenie wcześniejszego formatu DOS-u 2.0.

Spis treści

Cechy ogólne

 • Dopuszczalne wielkości sektorów: 128 i 256 bajtów
 • Maksymalna pojemność filesystemu: 1024 sektory (253 kB)
 • Maksymalna wielkość pliku: 253 kB
 • Maksymalna liczba plików na dysku: 64
 • Struktura katalogowa: jednopoziomowa
 • Maksymalna liczba plików w katalogu: 64
 • Wielkość wpisu w katalogu: 16 bajtów
 • Nazwa pliku: 8+3
 • Metoda linkowania plików: 3-bajtowy link w sektorze danych
 • Metoda alokacji sektorów: mapa bitowa

Struktura ogólna

Format DOS-u 2.5 jest to format DOS-u 2.0 rozszerzony o obsługę gęstości średniej (ED); w związku z czym niniejsze hasło omawia tylko to rozszerzenie - dla gęstości pojedynczej i podwójnej (której jednak DOS 2.5, co trzeba zaznaczyć, nie obsługuje) wszystko jest tak samo jak w DOS 2.0.

Jednostką alokacji jest pojedyńczy sektor fizyczny o wielkości 128 bajtów. Sektory nr 360 ($168) oraz 1024 ($0400) są zajęte na VTOC, w sektorach 361-368 ($0169-$0170) znajduje się katalog dyskietki. W sektorach 1-3 jest program ładujący DOS, a sektor nr 720 jest niewykorzystany. Całkowita pojemność dyskietki to 1040 sektorów 128-bajtowych (130k), ale ze względu na ograniczenia filesystemu wykorzystane są z tego tylko 1024 sektory (128k). Po odjęciu sektorów zajętych przez DOS początkowa pojemność dyskietki to 1010 wolnych sektorów (126,25k).

VTOC

VTOC składa się z dwóch części:

1) Pierwsza rezyduje w sektorze $0168 i dotyczy pierwszych 720 sektorów dyskietki, identycznie jak w formacie DOS-u 2.0. Jedyna różnica to zawartość bajtów, w których wykazana jest całkowita liczba możliwych do wykorzystania sektorów dyskietki: znajduje się tam wartość $03F2, czyli 1010, a nie, jak pod DOS 2.0, $02C3 (707). Liczba wolnych sektorów natomiast zawiera informację nie na temat całkowitej liczby wolnych sektorów na dyskietce, lecz dotyczy tylko pierwszych 720 sektorów dyskietki.

2) Druga część VTOC znajduje się w sektorze 1024 ($0400). Bajty od $00 do $79 tego sektora zajmuje mapa bitowa opisująca obszar 976 sektorów od nr 48 do nr 1023. Sektory 360-368 oraz 720 oznaczone są w niej jako zajęte. W bajtach $7A i $7B zapisana jest liczba wolnych sektorów w obszarze, który nie jest opisany przez pierwszą część VTOC (czyli jest to liczba wolnych sektorów, jakie znajdują się powyżej sektora 720).

Katalog

Katalog zajmuje osiem sektorów o numerach od 361 do 368 ($0169-$0170). Pojedyńczy wpis ma 16 bajtów długości, jego strukturę przedstawia tabelka:

OffsetOpis
$00

Bajt statusu:

 • bit 7 = 1 - plik skasowany; pozostałe bity mają wtedy wartość 0
 • bit 6 = 1 - plik istnieje i jest dosŧępny dla DOS 2.0 (tj. zawiera się w pierwszych 720 sektorach dyskietki)
 • bit 5 = 1 - plik jest zabezpieczony przed zapisem lub skasowaniem
 • bit 4 - niewykorzystany
 • bit 3 - niewykorzystany
 • bit 2 - niewykorzystany
 • bit 1 = 1 - plik jest utworzony przez DOS 2.5 (DOS 1.0 w przeciwnym wypadku)
 • bit 0 = 1 - plik jest otwarty do zapisu (bit ustawiony również dla plików niedostępnych dla DOS 2.0 - bit 6 jest wtedy skasowany)

Ogólnie status oznacza $80 plik skasowany; $42 plik istniejący, dostępny dla DOS 2.0; $62 plik zabezpieczony przed zapisem, dostępny dla DOS 2.0; $03 plik istniejący, niedostępny dla DOS 2.0; $43 - plik otwarty do zapisu i nigdy niezamknięty, itd.

$01-$02

Wielkość pliku w sektorach.

$03-$04

Numer pierwszego sektora zajętego przez plik.

$05-$0C

Nazwa pliku dopełniona spacjami.

$0D-$0F

Rozszerzenie nazwy pliku dopełnione spacjami.

Struktura katalogu jest taka sama, jaką mamy w DOS 2.0.

Mapowanie plików

Identyczne jak w DOS 2.0.

Zobacz też

Personal tools