Format MyDOS

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 12:12, 15 lip 2011
KMK (Dyskusja | wkład)
(VTOC)
← Previous diff
Wersja z dnia 14:26, 18 sie 2012
Epi (Dyskusja | wkład)
(Prawda o VTOC.)
Next diff →
Linia 16: Linia 16:
== Struktura ogólna == == Struktura ogólna ==
-Obsługiwana jest gęstość pojedyncza, rozszerzona i podwójna ([[SD]], [[ED]] i [[DD]]). Jednostką alokacji jest pojedynczy sektor fizyczny o wielkości 128 lub 256 bajtów. W sektorze nr 360 ($168) zaczyna się [[VTOC]], w sektorach 361-368 ($0169-$0170) znajduje się katalog główny dyskietki. W sektorach 1-3 jest program ładujący DOS. Początkowa pojemność dyskietki DD to 708 wolnych sektorów z ogólnej liczby 720.+Obsługiwana jest gęstość pojedyncza, rozszerzona i podwójna ([[SD]], [[ED]] i [[DD]]). Jednostką alokacji jest pojedynczy sektor fizyczny o wielkości 128 lub 256 bajtów. W sektorze nr 360 ($168) zaczyna się [[VTOC]], w sektorach 361-368 ($0169-$0170) znajduje się katalog główny dyskietki. W sektorach 1-3 jest program ładujący DOS. Dyski zainicjalizowane przez MyDOS mają w bajcie 0 sektora nr 1 kod ASCII litery M.
 +Początkowa pojemność dyskietki DD to 708 wolnych sektorów z ogólnej liczby 720.
== VTOC == == VTOC ==
-W przeciwieństwie do sytuacji, jaką mamy w DOS 2.0, VTOC może zajmować ponad jeden sektor. Dodatkowe sektory VTOC zajmowane są licząc wstecz od sektora 360. Jeśli VTOC nie mieści się w pierwszym sektorze, to jako następny zostanie wykorzystany sektor nr 359 w DD, a w SD - sektory nr 359 i 358 (gdyż alokacja VTOC odbywa się w "stronach", czyli porcjach po 256 bajtów, a więc w pojedynczej gęstości po dwa sektory).+W przeciwieństwie do sytuacji, jaką mamy w DOS 2.0, VTOC może zajmować ponad jeden sektor. Dodatkowe sektory VTOC zajmowane są licząc wstecz od sektora 360, przy czym na dyskach w SD, gdy liczba sektorów VTOC jest większa od 1, jest ona zawsze parzysta. Zatem, jeśli VTOC nie mieści się w pierwszym sektorze, to jako następny zostanie wykorzystany sektor nr 359. Dla jeszcze większych dysków w DD kolejnym zajętym sektorem będzie sektor nr 358, natomiast w SD będą to sektory nr 358 i 357.
-Wielkość VTOC zapisana jest w pierwszym bajcie sektora nr 360. Dla "standardowych" gęstości SD i DD (90 i 180k) liczba ta wynosi $02, co oznacza jeden sektor VTOC. Każda inna wartość (w praktyce jest to przedział $03-$23) oznacza liczbę "stron" VTOC, dodać 2.+Bajt 0 sektora nr 360 definiuje zarówno sposób organizacji VTOC, jak i format trzybajtowego "[[odnośnika|#Mapowanie plików]]", znajdującego się na końcu każdego sektora danych. Wartość 2 oznacza, że cały VTOC mieści się w jednym sektorze i format odnośnika jest zgodny z DOS 2.0. Wartość większa od 2 oznacza liczbę 256-bajtowych bloków zajętych przez VTOC, dodać 2. Oznacza ona również, że odnośniki pozbawione są 6-bitowego pola z numerem pliku, a pole zawierające numer kolejnego sektora zostało rozszerzone do 16-bitów.
Dwa dalsze bajty VTOC to zapisana w konwencji młodszy/starszy początkowa liczba wolnych sektorów dyskietki, czyli maksymalna liczba sektorów możliwych do wykorzystania na pliki (np. $02C4 = 708). Dwa kolejne bajty to bieżąca liczba wolnych sektorów. Dwa dalsze bajty VTOC to zapisana w konwencji młodszy/starszy początkowa liczba wolnych sektorów dyskietki, czyli maksymalna liczba sektorów możliwych do wykorzystania na pliki (np. $02C4 = 708). Dwa kolejne bajty to bieżąca liczba wolnych sektorów.

Wersja z dnia 14:26, 18 sie 2012

Format dyskietki używany przez MyDOS jest rozwinięciem wcześniejszego formatu DOS-u 2.0. Modyfikacje mają na celu zwiększenie maksymalnej pojemności dysku oraz wprowadzenie podkatalogów.

Spis treści

Cechy ogólne

 • Dopuszczalne wielkości sektorów: 128 i 256 bajtów
 • Maksymalna pojemność filesystemu: 65535 sektorów (16 MB)
 • Maksymalna wielkość pliku: 15,81 MB
 • Maksymalna liczba plików na dysku: nieograniczona
 • Struktura katalogowa: hierarchiczna
 • Maksymalna liczba plików w katalogu: 64
 • Wielkość wpisu w katalogu: 16 bajtów
 • Nazwa pliku: 8+3
 • Metoda linkowania plików: 3-bajtowy link w sektorze danych
 • Metoda alokacji sektorów: mapa bitowa

Struktura ogólna

Obsługiwana jest gęstość pojedyncza, rozszerzona i podwójna (SD, ED i DD). Jednostką alokacji jest pojedynczy sektor fizyczny o wielkości 128 lub 256 bajtów. W sektorze nr 360 ($168) zaczyna się VTOC, w sektorach 361-368 ($0169-$0170) znajduje się katalog główny dyskietki. W sektorach 1-3 jest program ładujący DOS. Dyski zainicjalizowane przez MyDOS mają w bajcie 0 sektora nr 1 kod ASCII litery M. Początkowa pojemność dyskietki DD to 708 wolnych sektorów z ogólnej liczby 720.

VTOC

W przeciwieństwie do sytuacji, jaką mamy w DOS 2.0, VTOC może zajmować ponad jeden sektor. Dodatkowe sektory VTOC zajmowane są licząc wstecz od sektora 360, przy czym na dyskach w SD, gdy liczba sektorów VTOC jest większa od 1, jest ona zawsze parzysta. Zatem, jeśli VTOC nie mieści się w pierwszym sektorze, to jako następny zostanie wykorzystany sektor nr 359. Dla jeszcze większych dysków w DD kolejnym zajętym sektorem będzie sektor nr 358, natomiast w SD będą to sektory nr 358 i 357.

Bajt 0 sektora nr 360 definiuje zarówno sposób organizacji VTOC, jak i format trzybajtowego "#Mapowanie plików", znajdującego się na końcu każdego sektora danych. Wartość 2 oznacza, że cały VTOC mieści się w jednym sektorze i format odnośnika jest zgodny z DOS 2.0. Wartość większa od 2 oznacza liczbę 256-bajtowych bloków zajętych przez VTOC, dodać 2. Oznacza ona również, że odnośniki pozbawione są 6-bitowego pola z numerem pliku, a pole zawierające numer kolejnego sektora zostało rozszerzone do 16-bitów.

Dwa dalsze bajty VTOC to zapisana w konwencji młodszy/starszy początkowa liczba wolnych sektorów dyskietki, czyli maksymalna liczba sektorów możliwych do wykorzystania na pliki (np. $02C4 = 708). Dwa kolejne bajty to bieżąca liczba wolnych sektorów.

Bajty 5-9 VTOC są nieużywane. Od bajtu 10 rozciąga się mapa bitowa dyskietki. Każdy bajt opisuje stan ośmiu kolejnych sektorów, przy czym bit ustawiony oznacza sektor wolny, a bit skasowany - sektor zajęty. Bity przypisywane są od lewej do prawej sektorom o rosnących numerach, a więc jeśli bit 7 bajtu opisuje stan sektora numer 'n', to bit 6 odpowiada za sektor 'n+1', bit 5 za 'n+2' itd.

Pierwszy bajt mapy opisuje stan sektorów o numerach od 0 do 7 (pomimo że sektor 0 nie istnieje). Na pustej dyskietce jego wartość to $0F, co oznacza, że z grupy sektorów 0-7 cztery pierwsze (0-3) są zajęte, a reszta (4-7) wolna. Ostatni sektor dyskietki DD ma przypisany bit 7 bajtu nr 100 VTOC i jest oznaczony jako wolny.

Katalog

Katalog główny zajmuje osiem sektorów o numerach od 361 do 368 ($0169-$0170). Pojedynczy wpis ma 16 bajtów długości, jego strukturę przedstawia tabelka:

OffsetOpis
$00

Bajt statusu:

 • bit 7 = 1 - plik skasowany; pozostałe bity mają wtedy wartość 0
 • bit 6 = 1 - plik istnieje; stany bitów 6 i 7 są zawsze przeciwne
 • bit 5 = 1 - plik/katalog jest zabezpieczony przed zapisem lub skasowaniem
 • bit 4 = 1 - plik jest podkatalogiem (stany bitów 4 i 6 są zawsze przeciwne)
 • bit 3 - niewykorzystany
 • bit 2 = 1 - znaczenie nieustalone, dla plików ustawiany na 1
 • bit 1 = 1 - znaczenie nieustalone, dla plików ustawiany na 1
 • bit 0 = 1 - plik jest otwarty do zapisu

Ogólnie status $46 oznacza plik istniejący, $66 plik zabezpieczony przed zapisem, $80 plik skasowany, $10 katalog itp.

$01-$02

Wielkość pliku w sektorach.

$03-$04

Numer pierwszego sektora zajętego przez plik.

$05-$0C

Nazwa pliku dopełniona spacjami.

$0D-$0F

Rozszerzenie nazwy pliku dopełnione spacjami.

Struktura katalogu jest bardzo podobna do tej, którą mamy w DOS 2.0. Jedyną liczącą się różnicą jest to, że MyDOS ustawia zakładanym przez siebie plikom bit 2 statusu.

W podwójnej gęstości wpisy katalogowe zajmują tylko pierwszą połówkę każdego sektora katalogu, reszta natomiast pozostaje pusta.

Struktura podkatalogu jest identyczna jak struktura katalogu głównego.

Mapowanie plików

Ciągłość plików oraz dokładne dane o ich długości (katalog zawiera tylko wielkość pliku w sektorach) zapewnia "link" umieszczony w trzech ostatnich bajtach każdego sektora danych. Wynika z tego, że w każdym sektorze dostępne jest tylko 125 (w SD) lub 253 (w DD) bajty na dane pliku, trzy pozostałe natomiast zajmuje DOS.

W przypadku formatów zgodnych z DOS 2.0 (90 i 180k, pierwszy bajt VTOC = $02) struktura link jest identyczna jak w DOS-ie 2.0. Dla formatów specyficznych dla MyDOS-a (360k i więcej) link wygląda następująco:

+---------------+---------------+---------------+
|    0    |    1    |    2    |
+---------------+---------------+---------------+
|7 6 5 4 3 2 1 0|7 6 5 4 3 2 1 0|7 6 5 4 3 2 1 0|
+---------------+---------------+---------------+
|    następny sektor    | wypełnienie |
+-------------------------------+---------------+
 • 16 pierwszych bitów to numer następnego sektora pliku; w ostatnim sektorze pliku jest on równy zero. Kolejność bajtów jest odwrotna od ogólnie przyjętej (tj. bajt nr 0 jest "starszy").

Ponieważ jedyna informacja na temat rozmieszczenia pliku znajduje się w przypisanych doń sektorach, rozmieszczenie sektorów pliku na dyskietce nigdy nie jest znane bez odczytania całości pliku aż do końca - co jest konieczne nawet przy jego kasowaniu. Z kolei fakt, że wskaźnik jest skierowany tylko w jedną stronę, tj. na następny sektor, powoduje, iż znalezienie sektora poprzedniego również wymaga odczytania pliku od początku; o funkcji seek() i swobodnym dostępie do danych pliku można więc przy takim filesystemie od razu zapomnieć

 • Wypełnienie: ilość bajtów danych w sektorze. Pełny sektor danych ma tu wartość $7D (125) w SD i $FD (253) w DD. Liczba ta ma znaczenie tylko w ostatnim sektorze pliku, gdzie pozwala znaleźć koniec danych.

Zobacz też

Personal tools