Forsaken Love

From Atariki

Revision as of 14:49, 10 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Demo grupy New Generation wystawione na Quast 2004 gdzie zdobyło II miejsce. Pierwsza od 1999 roku duża praca grupy.
Demo charakteryzuje się ciekawym designem oraz użyciem wielokolorowych programowych trybów graficznych opracowanych przez Foxa

pouet.gif

Pouet: http://www.pouet.net/prod.php?which=13008

Personal tools