Fucked Vocabulary

From Atariki

Revision as of 19:10, 7 kwi 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Fucked Vocabulary

Demo Tomka Liebicha oraz Michała Widery

Grafika:Fuckvoca.gif

Fucked Vocabulary to nazwa jednej z lekcji na języku angielskim dla ostatnich roczników klas Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie. Tematem jej była poprawna pisownia wulgaryzmów. W scrollu tej demonstracji przedstawiono treść tej lekcji. Demo napisali Michał i Tomek. Tomek - Muzyka, Michał - Grafika, FX - razem.

Personal tools