GSPBI

From Atariki

Revision as of 17:10, 31 gru 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

GSPBI to zaproponowany przez Pasia standard wyprowadzeń gniazda cartridge'a oraz gniazda ECI, do zastosowania w modelach pozbawionych pełnej szyny (np. XEGS). Układ wyprowadzeń jest częściowo zgodny z gniazdem PBI, którego brak jest w serii XE, stąd prawdopodobnie pochodzi nazwa standardu.

Grafika:Cent50m.gif

Widok na tylną ściankę komputera (gniazdo 50-pin Amphenol, męskie).

1 - GND		26 - /EXSEL
2 - A0		27 - A1
3 - A2		28 - A3
4 - A4		29 - A5
5 - A6		30 - GND
6 - A7		31 - A8
7 - A9		32 - A10
8 - A11		33 - A12
9 - A13		34 - A14
10 - GND	35 - A15
11 - D0		36 - D1
12 - D2		37 - D3
13 - D4		38 - D5
14 - D6		39 - D7
15 - GND	40 - GND
16 - B02	41 - GND
17 - /HALT	42 - /RST
18 - /IRQ	43 - Audio
19 - /S5	44 - RD4
20 - RD5	45 - /REF
21 - /S4	46 - GND
22 - /MPD	47 - /D1XX
23 - GND	48 - R/W
24 - +5V	49 - +5V
25 - /CCTL	50 - GND

Grafika:Gspbi.jpg

Na zdjęciu przejściówka z GSPBI na standardowe CART+ECI.

Personal tools