Gfx

From Atariki

Revision as of 18:02, 26 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Skrót od słowa 'graphics'.

Nazwa używana między innymi w compo, gdzie konkurs na najlepszą grafikę zazwyczaj nazywa się gfx-compo.

Także w creditsach rozmaitych produkcji często używa się skrótu 'gfx', podobnie jak msx.

Personal tools