Giełda na Grzybowskiej

From Atariki

Revision as of 16:57, 9 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Nazwana tak od nazwy ulicy w Warszawie, przy której się znajdowała, znana też jakiś czas jako "Giełda Bajtka". Rozpoczęła działalność w kwietniu 1985 r. W maju patronat nad nią objęła redakcja Bajtka. Można tam było kupić sprzęt lub, legalne w tamtych czasach, pirackie oprogramowanie. Złote lata przeżywała w II połowie lat 80. XX w (skończyła zaś żywot w około połowy lat 90. XX w., wraz z wejściem ustawy antypirackiej). Bylo to legendarne miejsce, skąd wywodzili się niektórzy ludzie atarowskiej (i nie tylko) demosceny, np. Seban. Tutaj dochodziło do spotkań ludzi z Shadows i późniejszego Slight, tu także siedział The Marauder i Stecu, czasem pojawiał się Sikor. Giełda ta odgrywała ważną rolę w wymianie software'u - w tym miejscu mieściła się, jak można określić, centrala ogólnopolska i stąd, w większości, szedł stuff wgłąb kraju - na inne giełdy i podobne miejsca (w Gdańsku, Katowicach, Szczecinie).Zewnętrzny link:


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools