Gniazdo cartridge'a

From Atariki

Revision as of 19:17, 10 maj 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
A B C D E F H J K L M N P R S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. /S4     A. RD4
 2. A3      B. GND
 3. A2      C. A4
 4. A1      D. A5
 5. A0      E. A6
 6. D4      F. A7
 7. D5      H. A8
 8. D2      J. A9
 9. D1      K. A12
10. D0      L. D3
11. D6      M. D7
12. /S5     N. A11
13. +5V     P. A10
14. RD5     R. R /W
15. /CCTL    S. B02

Widok na gniazdo od strony zewnętrznej na gniazdo z tyłu komputera.


Patrz również Gniazdo Cartridge'a(ST).

Personal tools