Gumi and Krawco Software

From Atariki

Revision as of 17:44, 18 wrz 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grupa crackerska z Lublina, do której należeli Gumi oraz Krawco. Wsławili się paroma wersjami fajlowymi gierek (np. Inspektora) oraz takimi produktami jak Liebich Demo oraz Spy Games (gierki wyciągnięte ze Spy Mastera. W połowie lat 90-tych grupa ta weszła w skład Tightu.

Personal tools