HardBack

From Atariki

Revision as of 14:32, 11 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

HardBack to przeznaczony dla SpartaDOS program do robienia kopii zapasowych partycji twardego dysku. Autorem jest Chris King, a program wydano pod marką Orion Micro Systems w 1988 roku.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools