Hires

From Atariki

Revision as of 11:52, 6 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Hires albo hi-res (z ang. high resolution) najwyższa rozdzielczość (ekranu). W wypadku Atari XL/XE jest to 320x200 pikseli w dwóch kolorach a w wypadku serii ST/STE 640x400 (także 2 kolory).


Programy i edytory graficzne dla Atari XL/XE, pracujące w trybie hires to m.in.:

oraz


Liczbę kolorów trybu hires można podbić stosując różne triki, np. podkładając sprajty lub używając interlace (np. w programie Graph2Font albo PowerGraph - w wypadku małego Atari).


Z pojęciem trybu hires na Atari XL/XE wiąże się także sprawa tzw. artefaktów na grafice.Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools