Hires

From Atariki

Jump to: navigation, search

Właściwie hi-res, z angielskiego high resolution - najwyższa rozdzielczość (ekranu).

Spis treści

Atari 8-bit

W wypadku standardowego Atari 8-bit jest to 320x192 piksele (z możliwością powiększenia do 384x239) w dwóch kolorach. Tryb ten w nazewnictwie BASIC-a nosi nazwę Graphics 8. Zob. Tryby monochromatyczne ANTIC-a.

Programy i edytory graficzne

oraz

Najbardziej znane gry

Liczbę kolorów trybu hires można podbić stosując różne triki, np. podkładając duszki lub używając interlace (np. w programie Graph2Font albo PowerGraph - w wypadku małego Atari).

Z pojęciem trybu hires na Atari XL/XE wiąże się także sprawa tzw. artefaktów na grafice.

VBXE

W Atari XL/XE wyposażonym w VBXE tryb hires może oznaczać tryb 640x192 w 16 kolorach (tryb hires VBXE).

Atari ST

W Atari ST hires to tryb ST High: 640x400 w 2 kolorach (czarnym i białym). Ze względu na parametry obrazu włączenie go wymaga zastosowania specjalnego monitora, np. SM124 lub SM144.

Atari TT

W Atari TT030 hires to tryb TT High: 1280x960 w 2 kolorach (czarnym i białym). Ze względu na parametry obrazu włączenie go wymaga zastosowania specjalnego monitora, np. TTM194 lub TTM195.

Personal tools