Intro

From Atariki

Jump to: navigation, search

Od ang. introduction - podkategoria dem, niewielka produkcja, zazwyczaj nie zajmująca więcej niż 16 kB (istnieją różne podkategorie: intro 256 bajtów/ 1 kB / 4 kB / 16 kB).

Mianem tym jest określane także "wprowadzenie" (wstęp) do gry lub innego programu, zawierające zawiązanie akcji lub/i skróconą instrukcję.

Personal tools