Joy

From Atariki

Revision as of 14:20, 9 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Tomasz 'Joy' Sławek. Swaper oraz noper w grupie MEC. Aktywny scenowo do około 1998 roku. Obecnie - trudno powiedzieć.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools