MIC

From Atariki

Revision as of 10:55, 21 cze 2016; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Format plików graficznych programu Micropainter. Jest to najprostszy i najbardziej rozpowszechniony format plików opisujących grafikę w trybie 15 na małym Atari.

Pierwsze 7680 bajtów to dane pamięci obrazu, ostatnie cztery bajty to wartości dla cieni rejestrów koloru, odpowiednio 712, 708, 709, 710.

MIC file format
---------------

offset     type  desc
------     ----  ----
$0000-$1DFF  BYTE  picture

$1E00     BYTE  colbak
$1E01     BYTE  color0
$1E02     BYTE  color1
$1E03     BYTE  color2

Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools