MSC (format pliku)

From Atariki

Revision as of 12:11, 27 paź 2015; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Format modułu muzycznego obsługiwany przez program Black Magic Composer.

Spis treści

Budowa pliku

Plik jest skompresowany za pomocą wariantu prostej kompresji RLE.

1. Jeśli bajt odczytany z pliku ma wartość $1B (kod ATASCII znaku ESC), wtedy kolejne dwa bajty oznaczają kolejno:

  • wartość
  • ilość powtórzeń

2. Każdy inny bajt odczytany z pliku kopiowany jest do pamięci.

Dane

offsetdługośćopis
$0000$0680Song #1.
$0680$0680Song #2.
$0D00$0680Song #3.
$1380$0680Song #4.
$1A00$1000Dane 128 sekwencji syntetycznych.
$2A00$0800Dane 64 sekwencji samplowych.
$3200$1000Dane 32 instrumentów.
$4200$005ABlok inicjalizacyjny playera.


Song

offsetdługośćopis
$0000$0080Numery sekwencji syntetycznych dla tracku #1.
$0080$0080Transpozycje nut sekwencji syntetycznych dla tracku #1.
$0100$0080Numery bazowe instrumentów sekwencji syntetycznych dla tracku #1.
$0180$0080Numery sekwencji syntetycznych dla tracku #2.
$0200$0080Transpozycje nut sekwencji syntetycznych dla tracku #2.
$0280$0080Numery bazowe instrumentów sekwencji syntetycznych dla tracku #2.
$0300$0080Numery sekwencji syntetycznych dla tracku #3.
$0380$0080Transpozycje nut sekwencji syntetycznych dla tracku #3.
$0400$0080Numery bazowe instrumentów sekwencji syntetycznych dla tracku #3.
$0480$0080Numery sekwencji syntetycznych dla tracku #4.
$0500$0080Transpozycje nut sekwencji syntetycznych dla tracku #4.
$0580$0080Numery bazowe instrumentów sekwencji syntetycznych dla tracku #4.
$0600$0080Numery sekwencji samplowych.
  • $7E - koniec songu.
  • $7F - zapętlenie songu.


Sekwencje syntetyczne

offsetdługośćopis
$0000$0020Dane sekwencji #0.
$0020$0020Dane sekwencji #1.
.........
$0FE0$0020Dane sekwencji #127.

Każda sekwencja składa się z 16 par bajtów:

  • nuta - 0=brak
  • instrument


Sekwencje samplowe

offsetdługośćopis
$0000$0020Dane sekwencji #0.
$0020$0020Dane sekwencji #1.
.........
$07E0$0020Dane sekwencji #63.

Każda sekwencja składa się z 32 bajtów oznaczających numery sampli.


Instrumenty

offsetdługośćopis
$0000$0080Dane instrumentu #0.
$0080$0080Dane instrumentu #1.
.........
$0F80$0080Dane instrumentu #31.

Każdy instrument zdefiniowany jest następująco:

offsetdługośćopis
$0000$0001Długość obwiedni.
$0001$0001Zapętlenie obwiedni.
$0002$0004Arpeggio.
$0006$0001Vibrato min-max.
$0007$0001Vibrato speed-delay.
$0008$0001Glide.
$0009$0001Detune.
$000A$000116-bit on/off.
$000B$0001Sound control.
$000C$0001Transpose off.
$000D$0073Definicja obwiedni.

Blok inicjalizacyjny playera

offsetdługośćopis
$0000$0003JMP $7050 - inicjalizacja playera ($4C $50 $70)
$0003$0003JMP $70C4 - procedura wywoływana na VBLK ($4C $C4 $70)
$0006$0003JMP $75A4 - procedura odtwarzająca sample ($4C $A4 $75)
$0009$0001STOP - flaga zatrzymania procedury odtwarzania sampli
$000A$0004AUDCTL dla songów (opcja "15kHz" z menu "Songs")
$000E$0004Znaczniki użycia sampli dla songów (opcja "Digis" z menu "Songs")
$0012$0001Tempo
$0013$0004AUDC dla songów (wartości chwilowe do odczytu podczas działania playera)
$0017$0001Pozycja w songu dla kanałów syntetycznych (wartość chwilowa)
$0018$0001Pozycja w songu dla kanału sampli (wartość chwilowa)
$0019$0020Adresy początków sampli (LSB-MSB)
$0039$0020Adresy końców sampli (LSB-MSB)
$0059$0001TAY - pierwszy opkod procedury inicjalizującej player ($A8)

Blok inicjalizacyjny playera jest po prostu zrzutem fragmentu pamięci i w zasadzie istotne dla poprawnego odtwarzania są jedynie pozycje wytłuszczone.

Tablice adresów sampli duplikują częściowo zawartość pliku DRP.

Uwagi

  • Jeśli moduł używa sampli, wtedy stanowi on parę z plikiem zestawu sampli DRP.
  • Muzyka odtwarzana jest co ramkę, lecz należy mieć na uwadze, że tylko sekwencje samplowe odtwarzane są z zadanym tempem - sekwencje syntetyczne odtwarzane są co dwie ramki (!) tak więc faktyczne tempo ma dwukrotnie większą wartość.
  • Program lokuje dane modułu począwszy od adresu $2DF7, player zaś znajduje się zawsze w $6FF7.
Personal tools