Marok

From Atariki

Revision as of 18:33, 27 lip 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Marek "Marok" Sasnal. Mieszkaniec Świdnicy, należy do grupy Agenda. Koder odpowiedzialny między innymi za magazyn ChartAri oraz procedurkę odtwarzającą pliki Raster Music Trackera w BASICu i Turbo BASICu, działającą na przerwaniu VBL. Ma również swój czynny udział w ASMA, gdzie powycinał wiele muzyczek z gier i programów, do niedawna niedostępnych w tym archiwum.

Personal tools