VBL

From Atariki

Jump to: navigation, search

Atari XL/XE

Vertical Blank Interrupt jest to przerwanie NMI generowane przez układ ANTIC zawsze w 248 linii skaningowej po zakończeniu kreślenia obrazu, w momencie wygaszenia plamki. Częstotliwość występowania:

  • co 35568 cykli (49,86 raza na sekundę) w systemie PAL
  • co 29868 cykli (59,92 raza na sekundę) w systemie NTSC

Procedura obsługi tego przerwania to SYSVBL.

Zobacz też

Personal tools